01

CREATING

A HEALTHY

BUSINESS

CULTURE

fts

02

ABOUT

Fit Twenty Six heeft een interventie programma ontwikkeld voor de zakelijke
markt om de gezondheid en vitaliteit van de werknemers te optimaliseren. Het interventieprogramma biedt een ondersteuning in een bewuste en gezonde bedrijfscultuur voor de hedendaags werkende man en vrouw. Dit om de gezondheid van zowel uw onderneming als haar werknemers, te bevorderen.

SUPPORT

Er valt veel winst te behalen bij het optimaliseren van de bedrijfscultuur. Het onderzoeksdesign van Fit Twenty Six ondersteund bij het opstellen van een raamwerk rond de gezondheid en het bewustzijn van de medewerker. Fit Twenty Six en de medewerkers ontwerpen samen een interventieprogramma met doelstellingen die op elk individu aangepast zijn. Dit creëert een traject dat enthousiasmeert en motiveert. Centraal staan training (T), voeding (V), en coaching (C). Het uitgangspunt hier is dat lange termijndoelen bereikt worden middels het succesvol behalen van de korte termijndoelen. Zo telt de interventie een periode van 3 maanden om de dynamiek van het concept te behouden.

MONITOR

De variabelen die gezamenlijk en onafhankelijk van elkaar gemeten worden op 1) individueel 2) groeps- en 3) organisatieniveau, worden als waardevolle interne feedback gebruikt. Zo is de visie van Fit Twenty Six dat de ontwikkeling naar een gezondere organisatie te meten moet zijn, door vooraf samen te bepalen doelen.

03

WHO WE ARE

Fit Twenty Six ondersteunt werkgevers om op een bewuste en effciënte manier hun werknemers kennis te laten maken met een gezonde levensstijl, die past binnen de bedrijfscultuur. Dit resulteert op langer termijn in het positief beïnvloeden van de productiviteit en werksfeer

04

OUR SERVICES

POPUP INTERVENTIE

Fit Twenty Six ondersteunt werkgevers om op een bewuste en effciënte manier hun werknemers kennis te laten maken met een gezonde levensstijl, die past binnen de bedrijfscultuur. Dit resulteert op langer termijn in het positief beïnvloeden van de productiviteit en werksfeer

BUSINESS INTERVENTIE

Met een business interventieprogramma biedt Fit Twenty Six ondersteuning in een bewuste en gezonde bedrijfscultuur. Centraal staan training (T), voeding (V), en coaching (C). Het uitgangspunt hier is dat lange termijndoelen bereikt worden middels het succesvol behalen van de korte termijndoelen. De locatie zal worden voorzien van een in house gym waar de werknemers kunnen sporten.

training-icon1

Training
Een speciaal ontwikkelde trainingsformule zorgt voor een maximaal effect bij minimale inspanning. Een combinatie van persoonlijke begeleiding en een korte in-house training zorgt voor stijging in het gehele energieniveau en het mentale inspanningsvermogen. Dit resulteert in verhoogde prestaties van de medewerkers.

coaching-icon1

Coaching
Positieve psychologie wordt geïmplementeerd in de trainingen en coaching om de krachten van de participanten uit te lichten en versterken. Iedereen heeft een unieke set van krachten en het doel is om daarbij bewustzijn en gewaarwording te creëren, zodat de medewerkers vanuit hun sterke punten kunnen gaan functioneren.

food-icon1

Voeding
Aan de hand van een aantal vooropgestelde vragen berekent het systeem, in samenhang met de persoonlijke wensen van de werknemer, een op maat gemaakt voedingsschema. Dit voedingsschema is gevalideerd en wetenschappelijk onderbouwd.

meting-icon1

Meting
De variabelen die gezamenlijk en onafhankelijk van elkaar gemeten worden op 1) individueel 2) groepsen 3) organisatieniveau, worden als waardevolle interne feedback gebruikt. Zo is de visie van Fit Twenty Six dat de ontwikkeling naar een gezondere organisatie te meten moet zijn, door middel van nog te bepalen gestandaardiseerde vragenlijsten.

05

OUR MISSION

Fit Twenty Six is een uniek all-in-one health concept voor bedrijven die de werkgevers en werknemers zowel fysiek als mentaal begeleiden in een gezonde bedrijfscultuur.

06

WELLNESS AT WORK

Gezond op het werk

In tijden van vergrijzing, langer doorwerken en concurrentie op de arbeidsmarkt is het van belang om ‘fit for the job’ te blijven. Gezondheidsbevordering van werknemers kan leiden tot lager ziekteverzuim maar ook tot meer voldoening, hogere motivatie en minder verloop. Voorbeelden van de afnemende gezondheid van de medewerker in Nederland zijn: overgewicht, diabetes en hartproblemen. Het belang om gezondheidsklachten te minimaliseren is een mes dat aan twee kanten snijdt. Door het toegenomen bewustzijn van zowel werkgever als werknemer, over de gevolgen van een (on)gezonde werk-leef balans, dienen beiden samen te werken om deze potentiële bedreiging van een gezonde organisatie te minimaliseren.

Maar wie is eigenljk verantwoordelijk voor de vitaliteit en gezondheid van werknemers?

Voorheen werd de gezondheid van de medewerker gezien als zijnde volledig zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar, gezien de gevolgen die de gezondheid heeft voor het bedrijf waar hij of zij voor werkt, is het evenzo van belang voor de werkgever om hierbij betrokken te zijn.
Sinds 2007 zijn werkgevers verplicht om een PMO aan te bieden. Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) krijgen de werknemers inzicht in hun gezondheid en eventuele gezondheidsrisico’s. Door middel van een vitale bedrijfscultuur kan vroegtijdig worden ingespeeld op deze risco’s. Dit resulteert in een vitale werknemer. Een werknemer die gelukkiger is, zijn werkomgeving meer waardeert en beter prestaties verricht op de werkvloer. Het interventieconcept is uitermate geschikt om dit doel te realiseren.

Verlichting financiële druk

Werkgevers zien meer dan ooit in hoe het minimaliseren van het ziekteverzuim in hun organisatie directe winst is voor hun begroting. Gevolgen voor direct investeren in het minimaliseren van uw ziekteverzuim zijn: een lagere dekking van de kosten hieraan gerelateerd, een hogere productiviteit en dus meer opbrengst. Omdat ziekteverzuim elk bedrijf treft en zichzelf niet zal verminderen, is de beloning niet alleen subjectief, maar ook objectief.

07

CONTACT

info@fittwentysix.com
+ 31 651666425
Fit Twenty Six BV
BTW: NL855752981B01
KVK: 64633160
The Netherlands